12 dec

Egységes lesz a TB júliustól

A módosítás szerint 18,5 százalékos járulékkulcsot határozott meg az Országgyűlés a TB tekintetében.

A módosítás szerint 18,5 százalékos járulékkulcsot határozott meg az Országgyűlés a TB tekintetében.

2020 júliusától egységes lesz a társadalombiztosítási járulék. Ez annak köszönhető, hogy a nyugdíjjárulék, a természetbeni és a pénzbeli egészségségbiztosítási járulék, valamint a munkaerőpiaci járulék július elsejétől összeolvad a társdalombiztosítási járulékba. A törvény 7 710 forintban határozta meg júliustól az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét. Újdonság, hogy ha az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre kötelezett nem teljesíti fizetési kötelezettségét és az ebből keletkező hátralék összege meghaladja a háromhavit, a TAJ-szám érvénytelen lesz, és nem vehető majd igénybe térítésmentesen az egészségügyi szolgáltatás, ameddig a tartozást nem egyenlítik ki.