23 Júl

Felzárkóztató programok

Az elmúlt években több mint 8 milliárd forintból 55 településen valósultak meg telepi-felzárkóztató programok a mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációját segítve.

Mondta Langerné Victor Katalin az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára, aki Ibrányban vett részt a helyi felzárkóztató projekt zárórendezvényén. A roma integráció egyik fontos feltétele, a hátrányos helyzet megszüntetése az esély megteremtése, amely közösségformálással és képzésekkel érhető el. Ibrányban komplex programot valósítottak meg, ahol az egészségügyi felvilágosítástól a képzésen át többféle területen folyt a munka.A programra 142 millió forintot nyert pályázaton az önkormányzat, és több mint 100 főt tudtak bevonni, akik közül sokan szakmát is szereztek, amellyel el is tudtak helyezkedni vagy cégeknél, vagy az önkormányzatnál. A szegregátumban élő általános iskolás gyermekeket is bevonták a programba, részükre Tanodát működtetnek, ahol segítséget nyújtanak az iskolai házi feladatok elkészítéséhez, és a tanuláshoz.