16 jan

Fogyasztói tudatosságra nevel az iskola

fogyasztoi tudatossag

A vásárosnaményi Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola a megyében másodikként kapta meg a “Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet.

Ezt a 2016/2017-es tanévtől pályázhatják azok az intézmények, ahol bár az oktatási programban kötelező tantárgyként nem szerepel a fogyasztói tudatosságra nevelés, az mégis helyet kap az iskolában akár tanórai, akár tanórán kívüli foglalkozások keretében.