22 okt

Forradalmi események a megyében

56-os megemlekezes

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a teljes magyar társadalmat megrázta.

Bár a fontosabb események a fővárosban zajlottak, a vidéki Magyarország sem maradt tétlen. Nyíregyházán három nap késéssel tört ki a forradalom, míg Záhonyban folyamatosan figyelték a határ túloldalán történteket. A záhonyi vasutasok eltorlaszolták a szovjet vasúti vonalakat is.