02 nov

NyEW WAY

Screen Shot 2020-11-03 at 13.31.19

Az iskolai angol nyelvoktatás megújítását tűzte ki célul a Nyíregyházi Egyetem NyEW WAY projektje.

A jelenleg is futó programba bevont középiskolai tanulókkal egyetemi nyelvszakos hallgatók is foglalkoznak. Arra törekednek, hogy az iskolai nyelvórákat kiegészítő, támogató tevékenységek révén javuljon a középfokú oktatásban részt vevő diákok nyelvtudása, a nyelvtanulással kapcsolatos attitűdje és motivációja.