27 feb

Tanúként a bíróságon

tanu

Tanúként bárki érintettje lehet egy bírósági tárgyalásnak. Bárki, akinek olyan tényről van tudomása, amelyet az adott eljárásban bizonyítani szükséges.

Büntető ügyben pedig a bűncselekmény áldozata is lehet tanú. Akit tanúként megidéztek, köteles a bíróság előtt megjelenni. A törvényi változások azonban már lehetővé teszik, hogy az érintettek a személyes megjelenés mellett más formában is vallomást tehessenek.