2018 February 15. - Közzétette: KölcseyTV

Nem fenntartható a Föld?

(kép: internet)

A Föld lakosságának fenntartását vizsgálta a brit Leeds University professzora, Daniel O’Neill és kollégái. A kutatás prioritása, hogy a lakosok életminősége hogyan viszonyul az erőforrások felhasználásához. Az életminőség meghatározásához tizenegy szempontot vettek figyelembe melyek közé tartozott többek között az emberek várható élettartama, az élethez való elégedettség szintje, jövedelmi színvonal, oktatási és társadalmi kapcsolatok. A fenntarthatóság körbeírásához hét mutatót vettek figyelembe, mint például az ökológiai lábnyomot, szén-dioxid kibocsátást. Frissebb adatok híján 2011-es adatokat használtak fel. tabla

A függőleges tengely az életszínvonal alapján rangsorolja az országokat, a vízszintes az erőforrás-felhasználás alapján. Forrás: Nature

A kutatás eredménye, hogy 150 megvizsgált országból nem volt egy, ami a megadott szempontok alapján fenntarthatónak bizonyulna. A legközelebbi “mintaország” Vietnám, ami a többi országhoz képest a leginkább fenntarthatónak tűnik. A tanulmány konklúziója, hogy még a várható népességnövekedés mellett is lehetséges lenne fenntarthatóbb szinten kielégíteni az alapvető fiziológiai szükségleteket, mint a táplálkozás, vagy az energiához való hozzáférés. O’Neill szerint legalább kétszer hatékonyabban kellene felhasználnunk az erőforrásainkat egy fenntarthatóbb Föld érdekében, ahol minden ország megfelelő életszínvonalon élhet. //forrás: G7.hu //

Címkék: