A vezető tisztségviselők és juttatásaik

Név

Munkakör

Közvetlenül nyújtott pénzbeli juttatások

Felmondási idő (nap)

Végkielégítés mértéke (hónap)

Személyi alapbér (Ft/hó)

Tiszteletdíj

Egyéb időbér

Teljesítménybér

Teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelmények

Úsz Illés

Ügyvezető

50 000 Ft.

MT szerint

Belicza László

FB tag

0

Tajthy Péter

FB tag

0

Kovács József

FB tag

0

PV Audit Kft. (Varga János)

Könyvvizsgáló


480 000 Ft.

+ÁFA/évDokumentumok:

Egyszerűsített beszámoló 2021
Kiegészítő melléklet egyszerűsített beszámolóhoz 2021
Közhasznúsági melléklet 2021
Könyvvizsgálói jelentés 2021

Egyszerűsített beszámoló 2020
Kiegészítő melléklet egyszerűsített beszámolóhoz 2020
Közhasznúsági melléklet 2020
Könyvvizsgálói jelentés 2020

Éves beszámoló és közhasznúsági melléklet 2019
Kiegészítő melléklet 2019
Éves beszámoló 2019
Könyvvizsgálói jelentés 2019

Közhasznúsági jelentés 2018
Független könyvvizsgálói jelentés 2018
Kiegészítő melléklet 2018

Eredménykimutatás 2015
Eredménykimutatás 2017
Kiegészítő melléklet 2015
Kiegészítő melléklet 2016
Kiegészítő melléklet 2017
Könyvvizsgálói jelentés 2015
Könyvvizsgálói jelentés 2016
Könyvvizsgálói jelentés 2017
Közhasznúsági jelentés 2015
Közhasznúsági jelentés 2016
Közhasznúsági jelentés 2017
Mérleg 2015
Mérleg és eredménykimutatás 2016
Mérleg 2017